Kvaliteta Cortizo

Cortizo je KVALITETAN


Ovo svojstvo je svojstveno svakoj fazi svih faza njegovog proizvodnog procesa. Odjel Odjela za kontrolu kvalitete svakodnevno se provodi iscrpna kontrola svih varijabli, u svakom postupku s ciljem postizanja najviših standarda u ovom pitanju.

Odgovarajući izbor sirovina i kontrola svih parametara koji utječu na tehniku istiskivanja podržanu međunarodnom certifikatom ISO 9001, jamče kvalitetu ekstrudiranog materijala. Sa svoje strane, pažljiv rad koji se provodi na površinskoj obradi rezultirao je postizanjem najzahtjevniji europski certifikati o kvaliteti kao što su „QUALICOAT“, „QUALIDECO“ i „SEA SIDE“, za postupak lakiranja, te "EWWA-EURAS“ certifikat za postupak eloksiranja, koji prepoznaju i jamče visoku razinu kvalitete.

Kvaliteta konačnog proizvoda CORTIZO temelji se na strogim testovima koji se provode u nacionalnim i međunarodnim službenim laboratorijima, kao i tehničkom osoblju u vlastitim ispitnim centrima.